Ești în căutarea unui loc de muncă? La Primăria Sinaia se caută personal

Ești în căutarea unui loc de muncă? La primăria Sinaia se caută personal
Ești în căutarea unui loc de muncă? La primăria Sinaia se caută personal

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, te poți angaja la Primăria Sinaia! Aici se organizează concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale  vacante din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială-Departamentul de proiecte comunitare:

 1. Inspector de specialitate gardul IA=1 post
 2. Inspector de specialitate gradul I  =1 post
 3. Inspector de specialitate gradul II=1 post
 4. Referent treapta I                         =1 post

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 04 ianuarie 2017, ora 11.00
 • Proba interviu în data de 06 ianuarie 2017, ora 11.00

Pentru participarea la concurs/examen candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Pentru informații suplimentare vă puteți interesa direct la sediul Primăriei Sinaia care are sediul pe Bd Carol I, nr 47, județul Prahova sau la numărul de telefon  0244/311.788

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Cea mai tare petrecere pentru copii va avea loc la Ploiești....

Spectacol de excepție la Ploiești. Un balon cu aer cald îi va duce pe toți copiii într-o călătorie prin toată lumea. Cel mai noi concept...