Oportunitate de angajare pentru prahoveni: asistenți maternali. Condiţii

sursă foto CJ Prahova

Se caută asistenţi maternali

Oportunitate de angajare pentru prahoveni: asistenți maternali. Condiţii

”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”- cel mai mare proiect național din sistemul de asistență maternală, finanțat cu #fondurieuropene, implementat și în județul Prahova.

Oportunitate de angajare pentru prahoveni: asistenți maternali

În prezent, la nivelul țării este în implementare proiectul ,,Team-up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”.

Este cea mai mare investiție cu fonduri europene, din sistemul de asistență maternală din România, cu o valoare ce ajunge la 568 de milioane de euro, în cadrul căreia asistenții maternali vor beneficia de cursuri de calificare necesare pentru îngrijirea și creșterea copiilor, ocrotirea sănătății acestora și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență.

Beneficiarii proiectului sunt copiii din instituții și asistenții maternali.

Pentru implementarea acestui proiect european, D.G.A.S.P.C (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) PRAHOVA, derulează campania de recrutare și identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal.

Condiţii

Potențialii candidați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– au capacitate deplină de exercițiu;
– prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor;
– au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament.

Obligaţii

Asistenții maternali sunt obligați să asigure integrarea copilului în viața socială (înscrierea la grădiniță, școală, etc.), să asigure creșterea și îngrijirea copilului (înscrierea la medicul de familie, regim alimentar corespunzător vârstei, respectarea tratamentului medicamentos, evaluarea medicală periodică a copilului), să participe la întâlnirile copiilor cu familia naturală sau adoptivă, să pregătească copilul în vederea integrării în familia naturală sau adoptivă și să păstreze confidențialitatea informațiilor despre copii.

Evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist se realizează în două etape: – etapa evaluării inițiale, care presupune mai multe vizite la domiciliul solicitantului și discuții separate cu fiecare membru al familiei solicitantului, cât și cu toți membrii familiei;
– etapa de pregătire, care implică participarea solicitanților selectați la un program de formare.

Persoanele interesate pot depune cereri sau pot solicita informații suplimentare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16, Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști, telefon/ fax: 0244/ 586.100, 0244/ 511.400, interior 233, e-mail: [email protected] sau [email protected]

Proiectul este derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

CJ Prahova

sponsor
sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here