Se anunţă modificări importante în învăţământ! Printre ele şi mai puţin teme şi cupoane pentru educaţie timpurie

mai puţin teme Elevii merg la şcoală pe 5 octombrie/ sursă fotoworldvision.ro

Modificări importante în învăţământul preuniversitar

Se anunţă modificări importante în învăţământ! Printre ele şi mai puţin teme şi cupoane pentru educaţie timpurie.

Număr redus de copii la clase, teme mai puţine şi cupoane pentru educaţie timpurie. Acestea sunt câteva dintre modificările ce se anunţă a se aplica în învăţământul preuniversitar.

50 de deputaţi şi senatori (atât din partea PSD cât şi partea USR, UDMR, ALDE şi minorităţi) au iniţiat o modificare majoră a Legii Educaţiei. Printre noutăţi apăr multe aspecte legate de învăţământul preuniversitar.

„(6) Statul sprijină educaţia timpurie antepreşcolară, preşcolară că parte componenţa a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin acordarea unor cupoane pentru educaţia timpurie. Acestea vor fi acordate în scop educaţional, conform legislaţiei în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.”

După alineatul (6) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alin. (61), care va avea următorul cuprins:

„(61) Cupoanele pentru educaţia timpurie pot fi acordate şi de către autorităţile publice locale. Cuantumul, condiţiile şi regulamentul de acordare vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local.”

 Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11-Contribuţia lunară de întreţinere datorată de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului poate fi achitată atât în cadrul sistemului public cât şi cel privat şi prin cupoane pentru educaţia timpurie sau tichete de creşă, potrivit legii.”

„(I1) Planurile cadru de învăţământ se elaborează fundamental pe bază principiului neincarcarii şi al suportabilităţii, în aşa fel încât asimilarea conţinuturilor fundamentale să se realizeze în orele de la clasă. Temele de casă pot fi folosite că şi metodă de exersare, asimilare a conţinuturilor la domiciliu cel mult la fiecare a două oră a disciplinei de studiu şi se va realiză diferenţiat pentru dezvoltarea cunoştinţelor pentru fiecare elev.”

Alineatul (5) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul „resursa financiară urmează elevul”, în bază căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev, unui preşcolar sau antepreşcolar se transfera la unitatea de învăţământ la care acesta este înscris, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4), pe perioadă anului şcolar începând cu 1 septembrie.”

După articolul 58 se întroduc două articole noi, art. 581 şi 582,cu următorul cuprins:

„Art. 58′-(1) În perioadă desfăşurării activităţii didactice, anteprescolarilor, preşcolarilor şi elevilor din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat respectiv acreditat confesional şi particular, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-o masă caldă pe zi. Această activitate va purta numele de programul „Masă caldă la şcoală” Limită valorii zilnice se stabileşte prin Hotărâre de guvern şi nu poate fi mai mic de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) Limită valorică prevăzută la alin. (1) nu cuprinde preţul cheltuielilor de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.

(3) La cererea motivată a părinţilor, formulată în scris şi susţinută de documente-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat anteprescolarii, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limită valorii zilnice stabilite conform legii.

sursa StirileKanalD

sponsor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here